Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing Co., Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: CE
  Số: MA-DA-201703221754-MD
  ngày phát hành: 2017-03-28
  Ngày hết hạn: 2022-03-28
 • Trung Quốc Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing Co., Ltd Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: ISO9001:2015
  Số: 04620Q12780R0S
  ngày phát hành: 2020-07-11
  Ngày hết hạn: 2023-07-10
QC Hồ sơ